08/09/2020

Wij organiseren ieder jaar op Landgoed Den Treek/Henschoten, samen met Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB) een herfstwandeltocht. Ook dit jaar hadden wij deze wandeltocht weer gepland op 11 oktober. Door de actuele Corona situatie hebben wij besloten om deze tocht niet door te laten gaan.

Om u toch de gelegenheid te bieden een mooie wandeltocht te maken op deze dag, hebben wij de routes van het afgelopen jaar hieronder en via route.nl beschikbaar gesteld. 

Zoals u wellicht weet gaat de volledige opbrengst van de wandeltocht naar de goede doelen die wij als Lionsclub Leusden ondersteunen. Dit zijn de Voedselbank in Leusden, de Snuffeldag voor scholieren van groep 8 in de gemeente Leusden en het project van kindertehuis Hogar de Christo in Peru. Doordat de tocht niet doorgaat moeten wij deze inkomsten dit jaar missen. Daarom vragen wij u langs deze weg of u een vrijwillige bijdrage van 3 euro wilt overmaken op onze bankrekening NL75 SNSB 0942 5341 31 t.n.v. Lionsclub Leusden o.v.v. wandelen. Op onze website (www.leusden.lions.nl)Facebookpagina (www.facebook.com/Lionsclubleusden) en ons Instagram account (www.instagram.com/lionsleusden) houden wij u op de hoogte van de projecten die wij ondersteunen met deze inkomsten. Wij danken u hartelijk voor de donatie!

Wij hopen u uiteraard heel graag volgend jaar weer te ontmoeten tijdens de wandeltocht op 10 oktober 2021

Routes:

wandeling 5 km

wandeling 10 km

wandeling 15 km

wandeling 20 km

wandeling 25 km