16/03/2023

Via een verzamel zuil bij Jumbo in de Hamershof in Leusden gaan de leden van de Lionsclub Leusden vreemd en oud en geld inzamelen voor oogoperaties in de derde wereld.

Iedereen heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Via de verzamel wordt er zinvolle bestemming aan gegeven.

Als het voor iemand ondoenlijk is het geld in de verzamelzuil te doen, kan nummer 06 12 96 52 14 gebeld worden en wordt een oplossing gevonden.

De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. De besteding gaat volgens het “Robin Hood” principe: rijken betalen voor armen.

Elke € 10 van de actie verhoogt Wilde Ganzen tot € 15. Dat bedrag gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden waar een staaroperatie € 30 kost. Rijken betalen € 15 boven de kostprijs. Met onze bijdrage van €15 heeft de kliniek dan €30 om een arme blinde gratis te opereren.

Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op Website vreemd en oud geld

De Lionsclub Leusden is een van de vijftig clubs in Nederland die aan de actie deelneemt. Jaarlijks wordt ruim € 165.000 bijeengebracht, goed voor ruim 11.000 oogoperaties.

Alle 1.4 miljoen Lions in 205 landen zijn onbetaalde vrijwilligers. Bij hen blijft er nooit iets aan de strijkstok hangen. Daarom werd de charitatieve tak van de Lions

door een UN agency tot de beste Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) ter wereld uitgeroepen.